מחירון קניית קישורים

מחירון קניית קישורים SITE AT500
אין תוספת מע"מ על המחיר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
220 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
235 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
288 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
300 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
300 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
315 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
328 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
342 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר
342 ש"ח + מע"מ לפרסום מאמר